Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang

Sáng 7-8 (21-6-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng Phật lịch 2567 (2023) tại tổ đình Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). 

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 1
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

Quang lâm chứng minh khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; chư tôn giáo phẩm Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng; cùng chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh thành; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Tăng Ni trụ trì các tự viện và chư giới sư Tăng, Ni.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 2
Chư tôn giáo phẩm và chư vị giới sư tham dự

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Huệ Đăng phát biểu khai mạc.

Theo đó, Thượng tọa cho biết trách nhiệm của Giáo hội là chăm lo đào tạo người kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian, lợi lạc hữu tình, tốt đời đẹp đạo. Vì thế, công tác khai đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Phật giáo tỉnh nhà.

“Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại giới đàn Phật lịch 2567 phụng thỉnh tôn hiệu Hòa thượng Thích Huệ Đăng – một vị Tổ sư sơ khai kiến tạo Vĩnh Tràng cổ tự, xứ Định Tường năm xưa, là bậc danh Tăng có tầm ảnh hưởng lớn của Phật giáo miền Nam lúc bấy giờ”, Thượng tọa nhấn mạnh.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 3
Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu khai mạc

Thượng tọa cũng có lời tha thiết đến các giới tử, với lòng mong mỏi các giới tử chí thành cầu thọ giới pháp và gìn giữ tịnh giới đã thọ.

Trong lễ khai mạc, Ban Kiến đàn đã nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị cho tứ chúng tại Đại giới đàn Huệ Đăng.

Trong giáo giới, Đức Pháp chủ đã nhắc lại công hạnh của các bậc tiền bối Phật giáo miền Nam, đặc biệt Tổ Huệ Đăng – một vị học đồ xuất thân từ tổ đình Giác Lâm ở Gia Định – trung tâm của Phật giáo miền Nam, nơi diễn ra các giới đàn cho chư Tăng Ni thọ lãnh giới pháp.

Khi trở về vùng đất Mỹ Tho, kiến tạo ngôi phạm vũ Vĩnh Tràng, ngài đã xiển dương giới pháp được thừa hưởng trực tiếp và chứng ngộ từ Tổ sư Tiên Giác – Hải Tịnh tại tổ đình Giác Lâm. Đức Pháp chủ tán thán Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã nhớ về các bậc Tổ sư hai thế kỷ trước và thỉnh làm tôn hiệu cho sự kiện đặc thù của Tăng là tổ chức Đại giới đàn tuyển chọn người xuất gia.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 4
Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị cho tứ chúng

“Giới luật là nhằm để khắc phục ác nghiệp, để con người trở về với bản thể chân tâm thanh tịnh. Vì vậy, việc thọ giới cần phải có lòng khát ngưỡng thật sự, phải có tâm chí thành, phải thanh tịnh hoàn toàn, lúc bấy giờ giới thể của chư Phật mới truyền đến chúng ta”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Ngài mong tất cả các vị giới sư phải giữ tâm thanh tịnh, các giới tử phải hết lòng chí thành thì mới mong nhận được giới pháp của chư Phật do đại Tăng thay Phật truyền trao. “Khi đã thọ nhận giới pháp, các giới tử cần phải giữ gìn, từng bước thâm nhập vô tướng giới thể, chứng nhập vào bản thể thanh tịnh của chư Phật, ngay đây được hoàn toàn giải thoát”, Đức Pháp chủ huấn thị.

Sau khi Đức Pháp chủ giáo giới, Ban Kiến đàn đã thành kính đảnh lễ, cung an chức sự và nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN vào ngôi vị Chứng minh Đại giới đàn.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 5
Cung an chức sự Đại giới đàn Huệ Đăng

Hội đồng thập sư Tăng, Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo, Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Huệ Minh làm Giáo thọ A-xà-lê.

Hòa thượng Thích Huệ Minh đương vi Đường đầu Hoà thượng đàn giới Sa-di; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Thiện Lưu làm Giáo thọ A-xà-lê.

Xem bản tin truyền hình do PV Giác Ngộ TV của Báo Giác Giác Ngộ thực hiện

Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Minh Châu đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Huệ Năng làm Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn giới Thức-xoa-ma-na, cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm đương vi Hòa thượng Đường đầu Ni; Ni trưởng Thích nữ Như Tường, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Huệ Thông, Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn giới Sa-di-ni, Ni trưởng Thích nữ Huệ Năng đương vi Hòa thượng Đường đầu Ni; Ni trưởng Thích nữ Minh Nhẫn, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên, Giáo thọ A-xà-lê.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 6
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Đạo từ tại lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có lời sách tấn đến các giới tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của thọ giới, giữ giới và thành tựu giới thanh tịnh của người xuất gia.

Hòa thượng nhắn nhủ các giới tử, khi thọ giới được đắc giới tức là một trí tuệ mới bắt đầu, một giới thân bắt đầu, một vị Phật tương lai xuất hiện; các giới tử cần phải thấu rõ điều này để nỗ lực tinh nghiêm hành trì giới luật sau khi thọ lãnh giới pháp.

“Tâm giới sư thanh tịnh, giới tử cần cầu giới pháp là hai điều rất cần cho một giới đàn. Mong các giới tử luôn giữ vững tâm thanh tịnh, giới thể châu viên thành tựu quả giác ngộ, giải thoát”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 7
Quang cảnh hội trường Huệ Đăng nơi diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng

Cũng tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang cung tuyên tiểu sử Tổ Huệ Đăng.

Sau lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo cho toàn thể các giới tử tại Đại giới đàn Huệ Đăng; chiều cùng ngày Hội đồng thập sư Tăng, Ni sẽ bắt đầu đăng đàn truyền giới đến 145 giới tử tại hai giới trường: tổ đình Vĩnh Tràng dành cho 34 giới tử thọ giới Tỳ-kheo, 37 giới tử thọ giới Sa-di; tại chùa Thiên Phước truyền giới cho 20 giới tử thọ Tỳ-kheo-ni, 11 giới tử thọ Thức-xoa-ma-na, 43 giới tử thọ giới Sa-di-ni.

Tổ sư Huệ Đăng (1794-1864) nối dòng thiền Lâm Tế đời thứ 38, pháp hiệu Minh Liễu, là người khai sơn tổ đình Vĩnh Tràng vào năm Tự Đức thứ hai, đồng thời là trụ trì đầu tiên của ngôi tổ đình này.

Ngài cầu thọ giới pháp với Tổ Tiên Thiện Từ Lâm, Tăng cang thời Minh Mạng. Ngài nổi tiếng với sự chuyên sâu về giới luật, tinh thông kinh điển và tu hành miên mật, được nhiều giới kính trọng, tín đồ thập phương nương tựa tu học rất đông.

Với 71 năm trụ thế, Tổ Huệ Đăng đã đặt nền tảng cho Phật giáo ở đất Tiền Giang cho đến ngày nay. Bảo tháp của ngài được tôn trí và hiện vẫn được bảo tồn trong khuôn viên chùa Vĩnh Tràng.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng:

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 8
Ban Kiến đàn tác pháp cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm hội trường
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 9
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 10
Chư giới sư Ni quang lâm
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 11
Lần thứ hai Đại giới đàn tại tỉnh Tiền Giang được tổ chức mang tôn hiệu Huệ Đăng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 12
Chư tôn giáo phẩm chứng minh
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 13
Chư giới tử tham dự
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 14
Quang cảnh buổi lễ
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 15
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự tặng khánh vàng chúc mừng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 16
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II TƯGH đại diện Hội đồng Trị sự tặng hoa chúc mừng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 17
Đón nhận lẵng hoa của Văn phòng II TƯGH do Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Chánh Văn phòng II đại diện trao tặng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 18
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Cố vấn Ban Tăng sự TƯGH tặng hoa chúc mừng Đại giới đàn
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 19
Thượng tọa Thích Quảng Lộc đón nhận lẵng hoa chúc mừng đến từ Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh T.Ư
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 20
Đức Pháp chủ giáo giới, khai thị tại Đại giới đàn
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 21
Giới tử cung kính lắng nghe lời giáo giới
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 22
Thượng tọa Thích Quảng Lộc niệm ân Đức Pháp chủ
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 23
Hòa thượng Thích Giác Nhân cung tuyên tiểu sử Tổ Huệ Đăng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 24
Hội trường diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn mang tôn hiệu Huệ Đăng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 25
Chư tôn đức đại diện Ban Kiến đàn thực hiện nghi thức cung an chức sự
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 26
Cung an chức sự Hội đồng thập sư Tăng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 27
Chư giới tử thành kính cung thỉnh giới sư
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 28
Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang dẫn chương trình
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 29
Chư giới sư Ni
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 30
Cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 31
Chư giới tử Ni thành kính nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư Ni
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 32
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm giáo giới tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng ở Tiền Giang ảnh 33
Thượng tọa Thích Quảng Lộc cùng chư tôn đức Ban Kiến đàn dâng lời cảm tạ

Nguyện Truyền – Quảng Đạo – Minh Lộc/Báo Giác Ngộ

Tin Liên Quan

Back to top button