Sách nói

1 / 6 Videos
1

Đức Pháp chủ tham dự lễ Khánh đản Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm cùng Tăng Ni, Phật tử

04:06
2

Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm

02:38
3

[] LỄ TẮM PHẬT TẠI CHÙA HUÊ NGHIÊM TP.THỦ ĐỨC - TP.HCM

48:46
4

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng xúc động xem lại hình ảnh tư liệu Phật giáo năm 1963

01:48
5

Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị tại Pháp hội Vu lan do GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

12:20
6

Đức Pháp chủ GHPVN giáo giới: "Giáo hội cần hướng dẫn cho Tăng Ni trong Phật sự"

23:03
Back to top button