Videos

1 / 11 Videos
1

Trang nghiêm Lễ khai kinh Dược Sư đầu xuân tại chùa Huê Nghiêm

03:10
2

Lời chúc Tết của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

03:39
3

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng quang lâm sách tấn cho hơn 6.500 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

49:41
4

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm khai đạo giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ

57:33
5

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về thăm chốn Tổ Linh Sơn Bửu Thiền

04:36
6

Đức Pháp chủ tham dự lễ Khánh đản Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm cùng Tăng Ni, Phật tử

04:06
7

Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm

02:38
8

[] LỄ TẮM PHẬT TẠI CHÙA HUÊ NGHIÊM TP.THỦ ĐỨC - TP.HCM

48:46
9

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng xúc động xem lại hình ảnh tư liệu Phật giáo năm 1963

01:48
10

Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị tại Pháp hội Vu lan do GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

12:20
11

Đức Pháp chủ GHPVN giáo giới: "Giáo hội cần hướng dẫn cho Tăng Ni trong Phật sự"

23:03
Back to top button