Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh

Sáng nay, 6-8, Đại giới đàn Tâm Hòa X – Phật lịch 2567, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức đã trang nghiêm khai mạc tại chùa Linh Sơn Phước Trung (P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh). 

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Ban kiến đàn, chư Tăng Ni, 232 giới tử xuất gia cùng quý quan khách tham dự.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X

Mở đầu buổi lễ, thay mặt cho Ban Tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa X, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa X phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Đại giới đàn được xác định là một trong những trách nhiệm quan trọng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đồng thời cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu nhất của những người đệ tử Phật. Việc khai mở giới đàn không nằm ngoài mong muốn tạo nên lớp người kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Chánh đạo trụ thế lâu dài, lợi lạc khắp quần sanh.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa X phát biểu khai mạc

Hòa thượng nhắn nhủ các giới tử trong Đại giới đàn Tâm Hòa X phải luôn lắng đọng tâm tư, cầu thọ và nhất tâm nhận lãnh giới pháp do giới sư truyền trao, phát huy nội lực, giữ giới thanh tịnh để thành tựu mọi công đức, lợi ích cho con người và xã hội.

Tiếp đó, Ban kiến đàn Tâm Hòa X dâng lời niệm ân Đức Pháp chủ GHPGVN đã thân lâm chứng minh cho Đại giới đàn và nhất tâm cung thỉnh ngài có lời giáo giới.

Nói về ý nghĩa của việc tổ chức Đại giới đàn, Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị: Đức Phật ra đời là vì đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Thời Phật còn tại thế, người nào có nhân duyên được nhìn thấy Ngài thì tâm thanh tịnh, giới thể thanh tịnh thì có thể đắc Thánh quả.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Đức Pháp chủ ban đạo từ

“Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, Luật tạng được thành lập, từ Nam truyền đến Bắc truyền đều mở giới đàn để tiếp nối dòng trí tuệ của Đức Phật. Tuy mỗi truyền thống có những khác biệt, nhưng nếu ngộ được tánh sáng suốt thì tất cả đều cùng một thể thống nhất”, ngài nhấn mạnh.

Đức Pháp chủ cũng nêu lên những điểm cốt lõi của hữu tướng giới đàn và vô tướng giới đàn. Với việc khai mở giới đàn, chư Tăng đại vị cho Đức Phật và Thánh chúng truyền trao giới pháp, dìu dắt đàn hậu tấn. Do đó, để việc truyền giới được thành tựu đòi hỏi giới sư phải thanh tịnh, giới tử hết lòng khát ngưỡng giới pháp của Như Lai.

Ngài mong muốn các giới tử sau khi được trao truyền giới pháp, phải hết lòng kính giữ và hành trì để tâm thanh tịnh, bước vào được trong vô tướng giới đàn để từ đó con đường đi lên không còn thoái chuyển, từ đó làm lợi ích cho chúng hữu tình.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4
Cung tuyên Thập sư phương trượng bảng

Sau giáo giới của Đức Pháp chủ, Ban kiến đàn đã thành kính đảnh lễ, tuyên bảng Thập sư Phương trượng, nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN đương vi Chứng minh Đại giới đàn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đương vi Tuyên Luật sư. Hòa thượng Thích Niệm Thới vào ngôi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo và Sa-di. Hòa thượng Thích Huệ Tâm làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Tịnh Thành làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Tỳ-kheo. Hòa thượng Thích Minh Hiền làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Sa-di.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa được cung thỉnh vào ngôi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni. Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giới làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Tỳ-kheo-ni. Ni trưởng Thích nữ Như Quang làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Giác Thành làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Thức-xoa-ma-na. Ni trưởng Thích nữ Tịnh Giới làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Tâm Cảnh làm Giáo thọ A-xà-lê đàn giới Sa-di-ni.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 5
Đại giới đàn Tâm Hoàn Phật lịch 2567 là năm thứ X

Sau lời phát nguyện của đại diện các giới tử, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã đạo từ. Theo đó, Hòa thượng tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã khai mở Đại giới đàn vì sự tiếp nối của mạng mạch Phật pháp.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng nhắn nhủ các giới tử giữ tâm thanh tịnh, chí thành cần cầu thọ lãnh giới pháp, tinh tấn tu học để làm lợi ích cho đạo pháp, cho số đông, góp phần vào sự phát triển của Giáo hội.

Đại giới đàn Tâm Hòa X Phật lịch 2567 có số lượng giới tử đăng ký thọ giới là 232 vị. Trong đó có 57 giới tử Tỳ-kheo, 67 giới tử Sa-di, 29 giới tử Tỳ-kheo-ni, 35 giới tử Thức-xoa-ma-na và 44 giới tử Sa-di-ni. Giới trường Tăng tại chùa Linh Sơn Phước Trung và giới trường Ni tại chùa Long Châu Phước Trung thuộc hệ thống các chùa Núi Bà – Tây Ninh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ khai mạc:

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 6
Giới tử cung đón chư tôn đức quang lâm
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 7
Đức Pháp chủ GHPGVN đã xuống xe, bộ hành từ chân núi đến chùa Linh Sơn Phước Trung
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 8
Trong niềm hoan hỷ, xúc động của chư tôn đức và giới tử Đại giới đàn
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 9
Lối lên chùa Linh Sơn Phước Trung
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 10
Điểm truyền giới Tăng tại chùa Linh Sơn Phước Trung
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 11
Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN quang lâm chùa Linh Sơn Phước Trung
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 12
Tác bạch cung thỉnh chư tôn đức
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 13
Chư tôn đức chứng minh
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 14
Niệm Phật cầu gia bị
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 15
Đức Pháp chủ được cung thỉnh vào ngôi vị Chứng minh Đại giới đàn
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 16
Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa, viện chủ hệ thống các chùa Núi Bà – Tây Ninh
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 17
Thượng tọa Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 19
Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới, nêu lên ý nghĩa của việc khai mở đại giới đàn

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 18

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 20
Giới tử cung kính lắng nghe lời giáo giới
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 22
Hòa thượng Thích Huệ Tâm thay mặt Ban kiến đàn dâng lời niệm ân và hướng dẫn các giới tử y giáo phụng hành huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 21

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 23
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đại diện trao tặng khánh vàng chúc mừng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 24
Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 25
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng hoa chúc mừng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 26
Giới trường Tăng tại chùa chùa Linh Sơn Phước Trung
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 27
Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng hoa chúc mừng
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 28
Cung an chức sự Đại giới đàn Tâm Hòa X
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 29
Có 57 giới tử Tỳ-kheo, 67 giới tử Sa-di
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 30
29 giới tử Tỳ-kheo-ni
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 31
35 giới tử Thức-xoa-ma-na và 44 giới tử Sa-di-ni
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 32
Giới trường Ni tại chùa Long Châu Phước Trung thuộc hệ thống các chùa Núi Bà – Tây Ninh
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm dự lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa X tại tỉnh Tây Ninh ảnh 33
Đại giới đàn Tâm Hoà X Phật lịch 2567 có tổng số lượng giới tử đăng ký thọ giới là 232 vị

Lương Hoàng – Quảng Đạo/ Báo Giác Ngộ

Tin Liên Quan

Back to top button