Thời khóa lễ hàng ngày của Đạo tràng Pháp Hoa

 

* Hàng tháng (Rằm và mùng Một):
16:00: Cúng thí thực, Lễ sám hối

* Hàng ngày:
06:00: Tụng kinh
16:30: Lạy sám hối
18:00: Tụng kinh.

* Chủ nhật:
06:00: Tụng kinh
07:30: Thuyết pháp
09:00: Tụng kinh
18:00: Tụng kinh

* Giờ mở cửa:
– Sáng: 05:30 đến 11:00
– Chiều: 13:00 đến 19:00

Tin Liên Quan

Back to top button