Tu gia hạnh Phổ Hiền (3 tuần lễ)

 

Tu gia hạnh Phổ Hiền (3 tuần lễ) Khởi tu từ ngày 17-11 ÂL đến mùng 8-12 ÂL.
– Khoá tu vào Chủ Nhật:
6:00: Tụng kinh
8:00: Thuyết pháp
18:00: Tụng kinh
– Tuần 1: Lạy sám hối Hồng danh (6h – 16h30 – 18h)
– Tuần 2: Bổn môn Pháp Hoa (6h – 16h30 – 18h)
– Tuần 3: Kệ tụng – Bát đại nhân giác (6h – 16h30 – 18h)

Phát Giấy chứng nhận cho 3 phần thi của Đạo tràng:
– 7-1-2024 và 14-1-2024
(Sau khoá tu mỗi Chủ Nhật)

Tin Liên Quan

Back to top button