PHÁP HỘI DƯỢC SƯ – TIÊU TAI DIÊN THỌ NĂM 2023

 

* 15/1 ÂL Các Phật tử và khách thập phương được lên chánh điện lễ Phật
(xin giữ trang nghiêm, thanh tịnh và tắt chuông điện thoại)

8H00:   TỤNG KINH
16H00:   CÚNG THÍ + SÁM HỐI

* 17/1 ÂL :

7H30:  ĐÀN DƯỢC SƯ 1
14H00: ĐÀN DƯỢC SƯ 2
18H00: ĐÀN DƯỢC SƯ 3

18/1 ÂL :  

8H00:  ĐÀN DƯỢC SƯ 4 
14H00: ĐÀN DƯỢC SƯ 5
18H00: ĐÀN DƯỢC SƯ 6

* 19/1 ÂL :  

8H00:  ĐÀN DƯỢC SƯ 7 – HOÀN ĐÀN

Tin Liên Quan

Back to top button