LỊCH THI NGHI LỄ VÀ THI NÂNG Y

 

LỊCH THI NGHI LỄ VÀ THI NÂNG Y NĂM 2023

* CHỦ NHẬT 21-10 ÂL (3-12-2023) (đợt 1)
Sáng: THI NGHI LỄ
– 06:30: Phật tử có mặt nhận số báo danh
– 07:30 đến 11:00: THI NGHI LỄ.
Chiều: THI NÂNG Y
– 13:30: Phật tử có mặt nhận số báo danh
– 14:00 đến 17:00: THI NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU)

* CHỦ NHẬT 28-10 ÂL (10-12-2023) (đợt 2)

Sáng: THI NGHI LỄ
– 06:30: Phật tử có mặt nhận số báo danh
– 07:30 đến 11:00: THI NGHI LỄ.
Chiều: THI NÂNG Y
– 13:30: Phật tử có mặt nhận số báo danh
– 14:00 đến 17:00: THI NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU)

(Khóa tu vào mỗi Chủ nhật tạm nghỉ 2 tuần)

LỄ QUY Y – THỌ PHÁP Y THÁNG 11 ÂL

* CHỦ NHẬT 5-11 ÂL (17-12-2023)
– 06:30: Phật tử mới tập trung nhận thẻ Quy y, nghe Nội quy.
– 07:30 đến 10:00:
                      KHÓA LỄ TRUYỀN THỌ PHÁP Y
                   Lễ Quy y – Thuyết pháp – Tụng kinh.
– 18:00: Tụng kinh

* CHỦ NHẬT 12-11 ÂL (24-12-2023)
– 06:30: Phật tử thọ Pháp Y Mở + Y Nâu tập trung.

Lưu ý:
Phật tử thọ Y Mở: phải đeo Pháp Y thọ + logo trắng
Phật tử thọ Y Nâu: phải đeo Pháp Y Mở + logo nâu

– 07:30 đến 10:00:
            KHÓA LỄ TRUYỀN PHÁP Y (Y MỞ + Y NÂU)
            Lễ Phát nguyện – Thuyết pháp – Tụng kinh.
– 18:00: Tụng kinh

 

Tin Liên Quan

Back to top button