LỄ VÍA BỒ-TÁT QUAN THẾ ÂM

 
Thứ Năm, 19-9 ÂL (nhằm ngày 2-11-2023)
05:45: Phật tử tập trung 
06:00: Lễ Vía Bồ tát Quan Âm
16:30: Lạy sám hối
18:00: Tụng kinh
 
Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự lễ.

Tin Liên Quan

Back to top button