Lễ Vía Bồ tát Quan Âm

 
Thứ Sáu, 19/2 ÂL (nhằm ngày 10-3-2023)
5g45: Phật tử tập trung 
6g00: Lễ Vía Bồ tát Quan Âm
 
Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự Lễ. 

Tin Liên Quan

Back to top button