Lễ Quy Y – thọ Pháp Y tháng 1 ÂL

 
Chủ nhật  mùng 9-01 ÂL (nhằm 18-2-2024)

06:30: Phật tử đã đăng ký, tập trung đúng giờ, mặc áo tràng trang nghiêm, nhận thẻ Quy y, nghe Nội quy.

07:30 đến 10:00:

– Truyền thọ Pháp y – Lễ Quy y

– Thuyết pháp – Tụng kinh.

Lưu ý:

– Chùa chỉ nhận danh sách Quy y cho các Phật tử

 phải có mặt trong ngày Lễ Quy y.

– Đăng ký trước vào số điện thoại/Zalo: 0945 783317

(chỉ nhận tin nhắn, khi đã chính xác, xin miễn hồi âm)

– Nội dung: Họ tên + giới tính + năm sinh + nguyên quán

(Ví dụ: Quận 1, Q.Gò Vấp, v.v…)

– Khi vào nhận thẻ Quy y:

Phật tử xếp hàng theo vần chữ cái Tên của quý vị

(ví dụ: ANH —> xếp hàng vào chữ cái A

hoặc MINH —> xếp hàng vào chữ cái M) v.v…

Tin Liên Quan

Back to top button