Lễ Phật ngày Rằm tháng Tư

 

Thứ Tư, 15-4 ÂL (nhằm 22-5-2024)

– Từ 7:00 Quý Phật tử và khách thập phương được lên Chánh điện lễ Phật.
16:00 Cúng thí thực + Lạy sám hối.

Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự lễ.

Tin Liên Quan

Back to top button