LỄ VÍA BỒ-TÁT QUAN THẾ ÂM

 
Thứ Sáu, 19/6 ÂL (nhằm ngày 5-8-2023)
5g45: Phật tử tập trung 
6g: Lễ Vía Bồ tát Quan Âm
 
Kính thông tri đến quý Phật tử đồng về tham dự Lễ.

Tin Liên Quan

Back to top button