Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm

6 giờ sáng 19-9-Quý Mão (2023), Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã đến chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức (TP.HCM) cùng tham dự lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, trì tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp hoa, trước thánh tượng lộ thiên trong khuôn viên chùa.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thân lâm niêm hương cầu nguyện. Sau đó, chư Tăng hướng dẫn Phật tử xưng tán và đảnh lễ theo 12 lời nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, cùng trì tụng phẩm Phổ Môn cầu an lành.

Đông đảo Phật tử tham dự khóa lễ 6 giờ sáng ảnh 14
Đông đảo Phật tử tham dự khóa lễ 6 giờ sáng

Tin Liên Quan

Back to top button