Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức)

Sáng nay, 19-6-Quý Mão (5-8), đông đảo Phật tử đã cùng nhau vân tập về chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM)) tham dự khóa lễ tại tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên chùa nhân ngày vía của Ngài theo Phật giáo Bắc truyền. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thân lâm niêm hương cầu nguyện.

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 1
Hơn 1.000 Phật tử đạo tràng Pháp hoa tham dự buổi lễ

Trước thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm, sau khi niêm hương cầu nguyện, Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ với chư Tăng và Phật tử đảnh lễ 12 lời nguyện của Bồ-tát, hồi hướng cầu nguyện an lành đến với tất cả chúng sinh.

Sau đó, chư Tăng hướng dẫn toàn thể Phật tử trì tụng phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-6-Quý Mão).

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 2

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 3

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 4

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 5

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 6

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 7

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 8

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 9

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 10

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 11

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 12

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 13

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 14

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 15

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 16

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 17

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 18

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 19

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 20

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 21

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 22

[Ảnh] Trang nghiêm lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) ảnh 23
Đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cùng trì tụng phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-6-Quý Mão) tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức)

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Tin Liên Quan

Back to top button