Trang nghiêm khóa lễ tại khu vườn tượng A Di Đà ở chùa Huê Nghiêm

Chiều nay, 17-11-Quý Mão (29-12-2023), tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), đã trang nghiêm diễn ra khóa lễ nhân vía Đức Phật A Di Đà tại khu vườn tượng A Di Đà trong khuôn viên chùa.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm có thời pháp thoại ngắn nói về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà; sau đó niêm hương bạch Phật, cùng chư Tăng hướng dẫn Phật tử đảnh lễ 12 lời phát nguyện của Đức A Di Đà, trì tụng kinh A Di Đà và hữu nhiễu tôn tượng Ngài…

Hòa thượng Thích Lệ Trang có thời pháp thoại ngắn về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà trước khóa lễ
Hòa thượng Thích Lệ Trang có thời pháp thoại ngắn về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà trước khóa lễ

Đây là hoạt động đã trở thành nếp tu của chùa và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Từ sau ngày 17-11 ÂL, Hòa thượng Viện chủ và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa sẽ bắt đầu 3 tuần tu gia hạnh, kết thúc vào dịp lễ mừng Đức Thích Ca xuất gia 8-12 ÂL.

Khóa lễ trong khu vườn tượng A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm
Khóa lễ trong khu vườn tượng A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm

Tin Liên Quan

Back to top button