Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Sáng 11-7-Quý Mão (26-8-2023), chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã đến chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức (TP.HCM) đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân Đại lễ Vu lan Phật lịch 2567.

Đoàn Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN dẫn đầu. Tháp tùng có chư Ni trưởng, Ni sư trong Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư.

Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 1
Đức Pháp chủ huấn thị, nhắc nhở chư Ni trưởng cần quan tâm hơn nữa việc giáo dục Ni trẻ và tuân thủ tinh thần Bát kỉnh pháp

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đại diện tác bạch khánh tuế, trình lên Đức Pháp chủ về tình hình sinh hoạt của Ni giới trong thời gian qua và bày tỏ lòng chí thành thỉnh ngài có lời giáo giới.

Đức Pháp chủ hoan hỷ trước những thành tựu của Ni giới. Ngài cũng nêu một số hiện tượng liên quan tới Ni giới trong nước và quốc tế cần quan tâm, đồng thời chỉ giáo chư Ni cần tuân thủ tinh thần Bát kỉnh pháp mà Đức Phật đã dạy.

Ngài cũng nhắc nhở Phân ban Ni giới cần quan tâm hơn nữa việc giáo dục chư Ni trẻ. “Phải lấy nền tảng giới luật làm quy củ, tuân thủ kỷ cương của Giáo hội, đào tạo thế hệ kế thừa, đó là trách nhiệm lớn nhất của Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư được Giáo hội giao phó.”, Đức Pháp chủ huấn thị.

Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 2
Chư Ni lắng nghe lời huấn thị của Đức Pháp chủ

Trước những thay đổi, tác động của xã hội, Đức Pháp chủ mong chư Ni trong Phân ban Ni giới vững lòng vượt qua những khó khăn, điều hành các Phật sự trọng tâm của Ni giới, góp phần xây dựng ngôi nhà chung GHPGVN.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương tác bạch tiếp nhận lời huấn thị của Đức Pháp chủ và luôn nhận thức tôn trọng Bát kỉnh pháp, xác định lập trường đó trong các ứng xử ở mọi hoạt động trong nước cũng như giao lưu, trao đổi quốc tế trong vai trò đại diện cho Ni giới Việt Nam.

Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 3

Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 4

Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 5
Chư Ni đại diện Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư đảnh lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Hạnh Đăng – Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Tin Liên Quan

Back to top button