Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm

Sáng nay, 7-2, lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão 2023 nguyện cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận đã được trang nghiêm tổ chức tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng chùa Huê Nghiêm chứng minh pháp sự. Hoà thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Huê Nghiêm đương vi sám chủ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng chùa Huê Nghiêm chứng minh pháp sự. Hoà thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Huê Nghiêm đương vi sám chủ.

Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 1
Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật

Bên cạnh đó, lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư chùa Huê Nghiêm còn có sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, hơn 1.000 Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cùng về tham dự và cầu nguyện.

Mở đầu buổi lễ, đại chúng đã lắng lòng nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng chứng minh quang lâm chánh điện. Trước Phật đài trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng đã niêm hương bạch Phật, lễ bái Tam Bảo và thực hiện nghi thức sái tịnh đàn tràng.

Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 2
Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

Với sự dẫn lễ của Hòa thượng sám chủ cùng chư tôn đức Ban kinh sư, đại chúng đồng tụng kinh Dược Sư đàn thứ nhất hồi hướng công đức nguyện cầu quốc thái dân an.Được biết, chương trình Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm sẽ diễn ra trong 3 ngày 17,18 và 19 tháng Giêng năm Quý Mão, với các thời khóa tụng kinh mỗi ngày vào lúc 7g30 sáng, 14g chiều và 18g tối.

Lễ tán đàn sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng Giêng, sau hội thứ 7 trì tụng kinh Dược Sư kết thúc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư chùa Huê Nghiêm:

Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 3
Trưởng lão Hòa thượng phương trượng chùa Huê Nghiêm quang lâm chứng minh pháp sự
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 4
Đàn tràng thanh tịnh, trang nghiêm
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 5
Đàn tràng tôn thiết tại chánh điện
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 6
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đảnh lễ Tam bảo
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 7
Cử nhành dương nước tịnh
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 8
Thực hiện nghi thức sái tịnh đàn tràng
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 9
Chư Tăng tham dự lễ khai đàn
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 12
Hơn 1.000 Phật tử, hành giả Pháp Hoa đồng vân tập tham dự cầu nguyện
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 13
Bảo tượng Thất Phật Dược Sư
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 14
Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tham dự
Khai đàn Pháp hội Dược Sư xuân Quý Mão tại chùa Huê Nghiêm ảnh 16
Phật tử tham dự cầu nguyện

Tin Liên Quan

Back to top button