Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo

Sáng rằm tháng 5-Quý Mão (2-7-2023), gần 1.000 người đã đến chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức (TP.HCM) phát nguyện quy y Tam bảo theo lịch sinh hoạt định kỳ của đạo tràng Pháp Hoa.

Kỳ quy y lần này, có 700 người mới phát nguyện nhận pháp y, hướng tâm Tam bảo tu học. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện chủ quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật, hướng dẫn đại chúng sám hối và phát nguyện.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm đã có thời pháp thoại về ý nghĩa của Tam quy và ngũ giới đối với người Phật tử tại gia, trong niềm hoan hỷ và chí thành của người tham dự.

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 1

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 2

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 3

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 4

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 5

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 6

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 9

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 10

[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa phát nguyện quy y Tam bảo ảnh 12

Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Tin Liên Quan

Back to top button