Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm

Hôm nay 13-3, tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), gần 1.000 người đã phát tâm quy y Tam bảo, chính thức trở thành Phật tử.

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 1
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật
Theo đó, tại chánh điện chùa Huê Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã niêm hương bạch Phật, chứng minh lễ sám hối và phát nguyện quy y Tam bảo của gần 1.000 người, các giới.
Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 2
Gần 1.000 người phát nguyện quy y Tam bảo trong đợt này

Sau lễ phát nguyện, Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm đã có thời pháp thoại trước gần 2.000 Phật tử, trong đó gần 1.000 Phật tử sơ phát tâm quy y Tam bảo về ý nghĩa của việc quy y Phật, Pháp, Tăng và 5 giới căn bản của người cư sĩ.

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 3
Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng về ý nghĩa của Quy y Tam bảo và 5 giới căn bản

Sau thời pháp thoại, các Phật tử đã cùng trì tụng Bổn môn Pháp hoa, lễ Phật và hồi hướng công đức đến pháp giới chúng sinh cùng được lợi lạc, thấm nhuần trong ánh sáng chánh pháp của Đức Phật.Trước đó, những người phát nguyện quy y Tam bảo đã được hướng dẫn về nghi thức tụng kinh lễ Phật và các điều cần biết khác đối với một Phật tử.

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 4

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 5

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 6

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 7

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 8

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 9

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 10

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 11

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 12

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 13

Gần 1.000 người quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm ảnh 14
Gần 1.000 người phát nguyện Quy y Tam bảo, trở thành Phật tử

Diệu Nghiêm – Phạm Ngọc/Báo Giác Ngộ

Tin Liên Quan

Back to top button