Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch

Hôm nay, 10-7-Quý Mão (25-8-2023), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Thiên Thai thiền giáo tông đã về tổ đình Thiên Thai (H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đảnh lễ Tổ sư Huệ Đăng (1873-1953) nhân tưởng niệm 70 năm ngày ngài viên tịch.

Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 1
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm tổ đình Thiên Thai sáng 25-8-2023

Tại Tổ đường tổ đình Thiên Thai, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm Giác linh Tổ sư Huệ Đăng, bậc sáng lập Thiên Thai thiền giáo tông tại miền Nam.

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni bốn chúng thuộc Thiên Thai thiền giáo tông ở các tỉnh, thành phố cũng như trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vân tập về tổ đình lễ Tổ sư, khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ, Chứng minh Đạo sư của tông phong.

Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 2
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai thiền giáo tông tác bạch khánh tuế Đức Pháp chủ

Đại lao Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Thừa kế, Trưởng ban Quản trị Thiên Thai thiền giáo tông, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai thiền giáo tông tác bạch khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN nhân Đại lễ Vu lan Phật lịch 2567.

Ban đạo từ, Đức Pháp chủ nhắc lại công hạnh của Tổ sư Huệ Đăng. Ngài cho biết Tổ sư là người đã tiếp nối dòng truyền thừa tâm linh từ Tổ sư Hải Hội, ngộ được yếu chỉ kinh Pháp hoa, kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa thiền và giáo, khai sáng Thiên Thai thiền giáo tông.

Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 3
Đức Pháp chủ nhắc lại công hạnh của Tổ sư Huệ Đăng

“Theo nhân duyên hành đạo, Tổ Huệ Đăng đã khuyến tấn hàng môn hạ đệ tử chuyên trì tụng kinh Pháp hoa, trong đó cốt yếu là quyển thứ Bảy. Tổ đã quán chiếu và thực hành công hạnh của các vị Bồ-tát trong bộ kinh Đại thừa này, tuỳ duyên giáo hoá, xuất hiện trên cuộc đời như một hoa sen tinh khiết, đem đến lợi lạc cho chúng sanh.”, Đức Pháp chủ GHPGVN nhấn mạnh.

Bậc Trưởng lão Chứng minh đạo sư Thiên Thai thiền giáo tông mong mỏi Tăng Ni và Phật tử môn hạ tổ đình Thiên Thai thường quán niệm, nhớ nghĩ nhớ đến công hạnh của Tổ sư một cách thiết thực bằng việc thực hành lời ngài dạy, nương vào quyển thứ Bảy của kinh Pháp hoa, nỗ lực tu tập, khai tâm mở trí để thấy được sự thật của các pháp, theo đó tăng trưởng đạo nghiệp, như đoá hoa sen trắng tinh khiết, xứng đáng kế thừa sự nghiệp tâm linh của Tổ sư, các bậc tiền bối trong tông môn.

Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 4
Ngài mong mỏi Tăng Ni và Phật tử môn hạ tổ đình Thiên Thai thường quán niệm, nhớ nghĩ nhớ đến công hạnh của Tổ sư và nỗ lực thực hành theo tông chỉ mà Tổ sư đã dạy

Trong ngày bốn chúng xuất gia và tại gia vân tập về tổ đình để tưởng niệm húy nhật Đức Tổ sư, dịp hoan hỷ trong mùa kết thúc khóa An cư kiết hạ, Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh Đạo sư của Thiên Thai thiền giáo tông đã trao lộc, chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni môn hạ tổ đình thêm một tuổi đạo, nỗ lực tu tập để trang nghiêm tự thân, góp phần trang nghiêm tông phong và Giáo hội.

Tổ sư Huệ Đăng, thế danh Lê Quang Hòa, sinh năm Quý Dậu (1873, nhằm triều Tự Đức năm thứ 26), tại xã An Đông, H.Bình Khê, nay là H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định, trong một gia đình Nho học.

Năm 1900, ngài tìm đến Long Hòa cổ tự gặp Sư Tổ Hải Hội – Chánh Niệm, được Tổ truyền quy giới và ban pháp hiệu là Thiện Thức.

Năm 1901, ngài được Bổn sư gởi đi tham học với Tổ Trí Hải ở Thiên Thai Sơn Thạch Tự ở Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sau ba năm tinh tấn tu học, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ uyên bác, ngài quay về chùa Long Hòa được Tổ Hải Hội truyền trao Cụ túc giới và ban pháp danh là Thanh Kế, đạo hiệu là Huệ Đăng.

Công hạnh và đạo nghiệp của ngài được thể hiện qua việc kiến tạo già-lam, tiếp Tăng độ chúng, xiển dương giáo nghĩa kinh Pháp hoa, bên cạnh đó Ngài còn trước tác nhiều thơ văn Nôm.

Các kinh điển được ngài diễn Nôm thường tụng còn lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay, như: Kinh Vu lan nghĩa, kinh Di Đà nghĩa, Bát nhã tâm kinh nghĩa, Tịnh độ chánh tông, Bài sám Thảo lư…

Năm 1944, Tổ sư về chùa Thiên Tôn – Bình Định an dưỡng và đến ngày 11-7-Quý Tỵ (1953), ngài nhập đại định trong tư thế kiết-già, hướng mặt về Tây, niệm Phật và viên tịch. Bảo tháp lưu giữ nhục thân của ngài được xây dựng trên sườn núi Ông Đốc cạnh chùa.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 5
Tổ đình Thiên Thai được khai sơn vào đầu thế kỷ XX
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 6
Tháp Tổ

Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 7

Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 8
Vườn tháp tổ đình Thiên Thai
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 9
Đức Pháp chủ tưởng niệm Tổ sư Huệ Đăng
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 10
Môn hạ đệ tử cung tiến Giác linh Tổ sư theo nghi thức thiền gia
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 11
Chư tôn đức Ban Thừa kế Thiên Thai thiền giáo tông đối trước Đức Pháp chủ, bậc Chứng minh Đạo sư của tông phong dâng lời tác bạch khánh tuế
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 12
Môn hạ đệ tử tổ đình Thiên Thai
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 13
Đức Pháp chủ khai thị đến bốn chúng môn hạ đệ tử Thiên Thai thiền giáo tông
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 14
Chư tôn đức tham dự
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 15
Lắng nghe lời khai thị của Đức Pháp chủ
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 16
Ngài nhắc nhở đại chúng nương vào quyển thứ Bảy của kinh Pháp hoa, nỗ lực tu tập, khai tâm mở trí để thấy được sự thật của các pháp
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 17
Đức Pháp chủ tặng Báo Giác Ngộ và trao lộc đến Tăng Ni môn hạ tổ đình
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 18
Trong niềm hoan hỷ chúc mừng chư tôn đức thêm một tuổi đạo
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 19
Môn hạ Thiên Thai Thiền Giáo tông chụp ảnh lưu niệm cùng Đức Pháp chủ GHPGVN trong dịp húy nhật Tổ sư
Đức Pháp chủ GHPGVN về tổ đình Thiên Thai tưởng niệm 70 năm ngày Tổ sư Huệ Đăng viên tịch ảnh 20
Hàng Phật tử thành kính lắng nghe lời dạy của Đức Pháp chủ

Nguyện Truyền/Báo Giác Ngộ

Tin Liên Quan

Back to top button