Gần 1.000 người phát nguyện quy y Tam bảo tại chùa Huê Nghiêm

Sáng nay, 17-12, gần 1.000 người phát tâm quy y Tam bảo đã tập trung về chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức, TP.HCM dự lễ phát nguyện.

Trưởng lão Hòa thượng viện chủ chùa Huê Nghiêm hướng dẫn phát nguyện
Trưởng lão Hòa thượng viện chủ chùa Huê Nghiêm hướng dẫn phát nguyện
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện chủ chùa Huê Nghiêm thân lâm niêm hương bạch Phật, hướng dẫn đại chúng sám hối và phát nguyện quy y Tam bảo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm truyền pháp y và có thời pháp thoại chia sẻ về ý nghĩa của việc quy y, ý nghĩa Tam bảo cùng những lợi lạc của người cư sĩ tại gia khi thọ trì 5 giới căn bản.

 
Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng về ý nghĩa của Tam quy và lợi lạc của việc thọ trì 5 giới căn bản
Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng về ý nghĩa của Tam quy và lợi lạc của việc thọ trì 5 giới căn bản

Sau lễ quy y, toàn thể đạo tràng đã tụng kinh tại chánh điện, hồi hướng phước đức đến khắp pháp giới chúng sinh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin Liên Quan

Back to top button