Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu năm Giáp Thìn: Bình an thực sự chỉ có khi tâm thanh tịnh

Sáng nay, mồng 3 Tết Giáp Thìn (12-2-2024), chư Tăng Ni, Phật tử đã về chùa Huê Nghiêm khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay lời chư Tăng Ni, Phật tử hiện diện tác bạch khánh tuế Đức Đệ tứ Pháp chủ nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn – 2024.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện Tăng Ni và Phật tử khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng
Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện Tăng Ni và Phật tử khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Dịp này, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ đã có lời khai thị cho toàn thể chư Tăng Ni, và hơn 2.000 Phật tử về tham dự.

Ngài nói về nguồn gốc của bình an thực sự phải đến từ tâm thanh tịnh và trí tuệ sáng suốt. Với người con Phật, mọi lễ nghi cầu nguyện đều phải đưa đến sự an tịnh trong tâm của người thực hành thì đó mới là Phật pháp.

Tâm an tịnh chính là khi con người không bị lòng tham chi phối, bị sân si tác động; và chỉ lúc đó trí tuệ mới phát sinh, soi đường cho con người có những suy nghĩ, lời nói và việc làm mang lại lợi lạc thực sự cho người khác cũng như môi trường, xã hội.

Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu năm cho Tăng Ni, Phật tử tham dự tại giảng đường chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức

Ngài cũng nhắc lại ý nghĩa của việc cầu an, khuyến khích Phật tử trì tụng kinh Dược Sư, đồng thời suy ngẫm, tập làm theo hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư cũng như lối sống của các vị Bồ-tát.

Đại lão Hòa thượng cũng chia sẻ những câu chuyện thiết thực, gần gũi với đời sống mà ngài đã trải nghiệm nhằm gợi ý một hướng sống tích cực, cách tự sửa mình, phương pháp thực hành để có sự an tịnh tự thân, sống an vui giữa biến thiên của cuộc đời và vượt qua các biến động của xã hội.

Thời pháp ngày mồng 3 Tết Giáp Thìn tại giảng đường chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức (TP.HCM)

Tin Liên Quan

Back to top button