Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng trong ngày cuối khóa huân tu của hơn 1.200 Tăng Ni

Tin Liên Quan

Back to top button