Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng cho hơn 1.200 Tăng Ni đầu mùa An cư kiết hạ PL.2566

Tin Liên Quan

Back to top button