Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chia sẻ về lời huấn thị của Đức Đệ nhất Pháp chủ về hoằng pháp.

Tin Liên Quan

Back to top button