Đức Pháp chủ khai thị cho hơn 1.000 Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Xuân Quý Mão – 2023)

Tin Liên Quan

Back to top button